Návštevné hodiny:

     pondelok - piatok

     v čase od 9:00 do 16: 00 hod.

Cieľová skupina: deti predškolského veku MŠ a 1.stupňa ZŠ

Dĺžka predstavenia: 60 minút

Poplatok: 3,-€ za dieťa,

     pedagogický dozor bezplatný vstup

     len pre objednané skupiny!