Kalendárium školského roku:2018/19:

 každý utorok a stredu v príslušnom mesiaci

  • október :  S duchmi je vždy veselo  (Vašo Šuplata)
  • november : O bojazlivom strašidielku  (Zuzana Boďová)
  • december: Rozprávky pod stromček  (Zbyňek Malinský)
  • január: Čarovná zima  (Tove Jansson)
  • február: Tri múdre kozliatka (J.C.Hronský)
  • marec: Budkáčik a Dubkáčik (J.C.Hronský)
  • apríl: Rozprávky o dopravných  značkách  (Peter Stoličný)
  • máj: Panák z križovatky (Viktor Kubal)
  • jún: Smelý Zajko (J.C.Hronský)  alebo Smelý Zajko v Afrike

( poplatok za podujatie: 3,-€ za dieťa )