tl_files/gallery_creator_albums/citankovo/plagat mdd v citankove 2022.PNG

Návštevné hodiny: 

     pondelok - piatok

     v čase od 9:00 do 16: 00 hod.

Cieľová skupina: deti predškolského veku MŠ a 1.stupňa ZŠ

Dĺžka predstavenia: 60 minút

Poplatok: 3,50-€ za dieťa,

     pedagogický dozor bezplatný vstup

     len pre objednané skupiny!