Smelý Zajko v Afrike/ J.C.Hronský

Exteriérové aktivity. Návšteva Chytrákova Čítankovským expresom , návšteva galérie a rodného domu Smelého Zajka  spojené s napísaním a odoslaním listu Smelému Zajkovi